פתרונות מימון לנדל"ן

הדרכים שלנו לגייס מימון לעסקת הנדל"ן שלך

ניתוח הנכסים הקיימים ברשות הלקוח, נכסי נדל"ן או נכסים פיננסים. ניתוח מאזן הכנסות, הוצאות ורווחים. בניית פרופיל לקוח ובניית תכנית מינוף מבנקים וגופים פיננסים נוספים. בניית פרופיל השקעה ובניית תיק השקעות מבוסס נדל"ן.

בדיקת התכנות כלכלית ובניית תמהיל הלוואות מותאם לצרכיו של הלקוח. הגשת הלקוח ואישורו בבנקים השונים. מכרז בנקים ומשא ומתן מול הגורמים הרלוונטים במערכת. לווי לחתימה סופית.

בדיקת התכנות כלכלית. ניתוח משכנתא קיימת. בניית תמהיל הלוואות מותאם לצרכיו של הלקוח. הגשת הלקוח ואישורו בבנקים השונים, מכרז בנקים ומשא ומתן מול הגורמים הרלוונטים במערכת. לווי לחתימה סופית.

 לרבים מאיתנו יש פוליסות פיננסיות בחברות הביטוח ובבתי ההשקעות – קרן השתלמות, פנסיות, קופת גמל, ועוד.
בהתבסס על אותן בפוליסות, ניתן לקבל מחברות הביטוח הלוואות בריביות זולות ובפריסה נוחה במיוחד.

בדיקת התכנות כלכלית, בניית תכנית השקעה לבנק, אישור הלקוח וקישורו לגורמים הרלוונטים במערכות הבנקאיות לצורך קבלת ההלוואה

 עקב יציבות שוק הנדלן ופתיחת הרגולציה בתחום המימון, בשנים האחרונות נכנסו לתחום המשכנתאות גם חברות ביטוח.
אותן החברות לא מוגבלות לרגולציה של בנק ישראל, ולכן ניתן לקבל מהן הלוואת משכנתא באחוזי מימון גבוהים גם לרוכשי דירה להשקעה.

ניתוח הנכסים הקיימים ברשות הלקוח, נכסי נדל"ן או נכסים פיננסים. ניתוח מאזן הכנסות, הוצאות ורווחים. בניית פרופיל לקוח ובניית תכנית מינוף מבנקים וגופים פיננסים נוספים. בניית פרופיל השקעה ובניית תיק השקעות מבוסס נדל"ן.